A Rákóczi Szövetség 1989 óta egyesületi formában működő szervezet. A kezdeteknél tevékenysége elsősorban a felvidéki magyarság ügyeire irányult. Ma a Kárpát-medencei és a világ magyarságának szolgálatában igyekszik lehetőségeit felhasználva segíteni a magyar kultúra, a magyar nyelv és a magyar közösségek sokoldalú segítését.

2019 áprilisában a Rákóczi Szövetség tagsága 26 901 fő, az elmúlt év során 1238-an csatlakoztak a szervezethez, az új tagok átlagéletkora alig éri el a 22 évet. A Kárpát-medencében 533 helyi szervezettel, köztük 299 középiskolai, 38 egyetemi és 196 települési szervezettel rendelkezik.

Tevékenysége két fő témára irányul, egyrészt a külhoni magyar családok magyar iskolaválasztásának elősegítésére, másrészt a Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő magyar fiatalok kapcsolatainak minél sokoldalúbb elősegítésére. Ezen célok érdekében 2019-ben több mint 70 programot valósít meg a Szövetség központja, amelyek több mint 100 ezer embert, elsősorban fiatalokat érintenek.

A Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programja a Kárpát-medence külhoni területeinek jelentős részét érinti.  Megszólítja az újszülötteket, az óvodásokat és az iskolakezdőket egyaránt. A cél, hogy minden magyarul beszélő gyermek magyar nyelven tanuljon. Évente mintegy 8000 újszülöttet köszönt az Első Könyvem című babanaplóval. Az adventi időszakban húszezer külhoni magyarul beszélő óvodásnak küldenek ajándékot a szülőket magyar iskolaválasztásra bátorító levéllel együtt. Tavasszal az iskolai beiratkozásnál iskolatáskával köszönik meg a szülők helyes és felelős döntését. A szeptemberi iskolakezdést követően közel 400 helyszínen 7500 magyar iskolakezdőnek adják át személyesen a magyar összefogást jelképező ösztöndíjat. A Magyar Iskolaválasztási Program mögött közel félezer település önkormányzata, számos magánember és közéleti személyiség sorakozott fel.

A szervezet tevékenységének másik fókuszában a középiskolás ifjúság áll. Azt vallják, hogy 14 és 18 év közötti korban alakul ki az identitásnak és a kapcsolatrendszernek egy jelentős része. A Rákóczi Szövetség arra törekszik, hogy ebben az időszakban minél több olyan impulzus érje a fiatalokat, ami abban segíti őket, hogy a magyarságukra értékként tekintsenek, és minél több magyar-magyar kapcsolat alakuljon köztük. Nemzeti ünnepekhez és emléknapokhoz kapcsolódó Diákutaztatási Programja során az elmúlt évben több mint 400 középiskola 16 000 diákja utazhatott legalább egy határ átlépésével egy másik magyar közösséghez. Iskolai félévekhez kapcsolódóan középiskolás vezetőképzők, a határ két oldalának diákjait megszólító hétvégi kirándulások, nyári táborok, a Gloria Victis és a Cultura Nostra történelmi vetélkedők, és sok száz középiskola helyi rendezvényeinek támogatása szolgálja ezt a korosztályt.

Az identitás átadása szempontjából kulcsszerepben lévő magyar és történelem szakos tanárok számára nyári táborok, konferenciák segítik a kapcsolatépítést és munkájuk megbecsülését.  

A szórványközösségek megmaradását nem csak magyar iskolaválasztási programjukkal, hanem nyári anyanyelvi táborokkal is segítik.

2016 óta a Magyar Diaszpóra Tanács kérése alapján a Magyar Kormány támogatásával elindult a Rákóczi Szövetség Diaszpóra Programja. A világ magyarságából évente több mint 1000 magyar gyökerű fiatalnak teremt lehetőséget a Kárpát-medencei magyarság megismerésére azzal a céllal, hogy a magyar közösséghez, kultúrához való tartozásukat erősítse.

2016 óta évente legalább 150 utazó csoport látogatott Kárpátaljára támogatásukkal és szervezésükkel, köztük nyugdíjas, egyházi, nagycsaládos és tantestületi közösségek. Az utazók száma minden évben meghaladta a 6000-et, akik nem csak erkölcsi támaszt nyújtottak a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarságnak, de sok tízmillió forintot is elköltöttek a magyar szálláshelyeken.

A 2017. évi MÁÉRT zárónyilatkozat értelmében a Rákóczi Szövetséget bízták meg a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés – Minority SafePack magyarországi aláírásgyűjtésével. Az ügy mögött létrejövő összefogásnak köszönhetően április 3-án 650 000 támogató aláírást sikerült leadni a Nemzeti Választási Irodának az európai őshonos nemzeti kisebbségek védelméért, jelentősen hozzájárulva az európai polgári kezdeményezés sikeréhez.

A Rákóczi Szövetség névadója mellett a kezdetektől fogva kiemelten kezeli Esterházy János mártírsorsú felvidéki politikus kultuszát. Minden évben Esterházy-díjat adományoznak olyan személyeknek vagy szervezeteknek, akik Esterházy János kultuszáért, illetve a felvidéki magyarságért kiemelkedő szerepet vállalnak. 2018-ban az Országházban Esterházy-díjat adományoztak Marek Jedraszewski krakkói érseknek és Paulisz Boldizsárnak, Esterházy hamvainak újratemetéséért. 2019-ben a Szent István Bazilikában Dagmar Babcanova volt vatikáni szlovák nagykövet érdemeit ismerték el.

A Szövetség életében kiemelt szerepet kapnak minden évben a nemzeti ünnepek és emléknapok, ezek közül is kiemelkedik az április 12-i Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja, a június 4-i Nemzeti Összetartozás Napja, és október 23-a, amelyre évről évre többezer fős ifjúsági találkozóval és fáklyás felvonulással emlékeznek.

A Szövetség központi irodájának munkáját 19 főállású elkötelezett fiatal munkatárs és számos lelkes egyetemista segíti.