Sorszám

Dátum

Időpont

Célalap/Régió

Település

Helyszín

Létszám

1. 2020.08.30 9.30 Szepsi és Vidéke Szepsi Szepsi Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola 13
2. 2020.08.30. 14.00 Szepsi és Vidéke Buzita Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 15
3. 15.30 Méhészudvarnok Méhészudvarnoki Szent István Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola
4. 2020.09.02. 8.00 Gúta és Vidéke Lakszakállas Lakszakállasi Kultúrház 117
5. 9.00 Tany Tanyi 1-4. osztályos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
6. 10.00 Csicsó Csicsói Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda
7. 11.00 Nemesócsa Nemesócsai Móra Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
8. 13.00 Gúta Gútai Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia templom
9.
10. 14.00 Gúta Gútai Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola
11. 15.00 Gúta Gútai II.Rákóczi Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
12.
13. 2020.09.02. 8.00 Rozsnyó és Vidéke Rozsnyó Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája 49
14. 9.30 Várhosszúrét Várhosszúréti Magyar Tannyelvű Alapiskola
15. 11.00 Rozsnyó Rákóczi Magyar Ház
16. 2020.09.02. 8.30 Komárom és Vidéke Komárom Komáromi Eötvös Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola 55
17. 2020.09.02. 9.00 Ipolyság és Vidéke Ipolyszakállos Ipolyszakállosi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda 63
18. 9.00 Ipolyvisk Ipolyviski Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
19. 9.00 Ipolyság Ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola
20. 9.00 Palást Palásti Palásthy Pál Egyházi Alapiskola
21. 9.00 Ipolyság Ipolysági Pongrácz Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
22. 9.00 Alsószemeréd Alsószemerédi Magyar Tannyelvű Alapiskola
23. 9.00 Szalatnya Szalatnyai Magyar Tannyelvű Alapiskola
24. 2020.09.02. 8.00 Nagykapos és Vidéke Kaposkelecsény Kaposkelecsényi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 121
25. 8.30 Nagyszelmenc Nagyszelmenci Dobó István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
26. 9.30 Mátyócvajkóc Mátyócvajkóci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
27. 10.00 Nagykapos Nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
28. 11.00 Vaján Vajáni Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola
29. 11.30 Csicser Csicseri Magyar Tannyelvű Alapiskola
30. 12.00 Deregnyő Deregnyői 1.-4. osztályos Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola
31. 13.00 Mokcsamogyorós Mokcsamogyorósi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
32. 15.00 Nagykapos Nagykaposi Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola
33. 2020.09.03. 10.00 Kassa és Vidéke Kassa Kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola 30
34. 2020.09.03. 8.00 Királyhelmec és Vidéke Ladmóc Ladmóci Magyar Tannyelvű Alapiskola 72
35. 8.30 Bodrogszerdahely Bodrogszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
36. 9.15 Szomotor Szomotori Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
37. 10.00 Nagykövesd Nagykövesdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
38. 11.00 Nagygéres Nagygéresi Szlovák Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
39. 11.45 Kisgéres Kisgéresi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
40. 12.30 Perbenyik Perbenyiki 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola
41. 13.15 Bodrogszentes Bodrogszentesi 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola
42. 14.00 Boly Bolyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
43. 14.45 Zétény Zétényi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
44. 2020.09.03. 10.00 Galánta és Vidéke Nádszeg Nádszegi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 86
45. 10.45 Alsószeli Alsószeli  Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda és Alapiskola 
46. 11.20 Felsőszeli Felsőszeli Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
47. 12.10 Tallós Tallósi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
48. 12.45 Pozsonyvezekény Pozsonyvezekényi 1-4. osztályos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
49. 14.30 Hidaskürt Hidaskürti Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
50. 15.15 Feketenyék Feketenyéki 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola
51. 16.00 Vízkelet Vízkeleti Magyar Tannyelvű Alapiskola
52. 2020.09.04. 8.00 Galánta és Vidéke Vága Vágai Magyar Tannyelvű Alapiskola 79
53. 8.30 Nagymácséd Nagymácsédi Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda
54. 9.10 Magyardiószeg Magyardiószegi Petőfi Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
55. 10.00 Nagyfödémes Nagyfödémesi Borsos Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
56. 10.40 Jóka Jókai Gregorovits Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola
57. 12.00 Galánta Galántai Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Alapiskola
58. 2020.09.04. 8.00 Királyhelmec és Vidéke Királyhelmec Királyhelmeci Helmeczy Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 84
59. 8.45 Királyhelmec Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Speciális Alapiskola
60. 9.30 Bacska Bacskai 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola
61. 10.00 Battyán Battyáni Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
62. 11.00 Tiszacsernyő Tiszacsernyői Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
63. 12.00 Nagytárkány Nagytárkányi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
64. 13.00 Bély Bélyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
65. 2020.09.07 12.00 Dunaszerdahely és Vidéke Dunaszerdahely Dunaszerdahelyi Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola és Óvoda 201
66. 12.30 Dunaszerdahely Dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Alapiskola
67. 14.00 Dunaszerdahely Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola
68. 15.00 Dunaszerdahely Dunaszerdahelyi Szabó Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
69. 2020.09.07. 9.00 Fülek és Vidéke Béna Bénai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda  122
70. 9.00 Bolgárom Bolgáromi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
71. 9.00 Csákányháza Csákányházi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
72. 9.00 Csomatelke Csomatelki Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola 
73. 9.00 Fülek Füleki II. Koháry István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
74. 9.00 Fülek Füleki Mocsáry Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
75. 9.00 Fülekpüspöki Fülekpüspöki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
76. 9.00 Gömörsíd Gömörsídi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
77. 9.00 Ragyolc Ragyolci Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
78. 2020.09.07. 8.00 Érsekújvár és Vidéke Kürt Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 97
79. 9.30 Udvard Udvardi Majthényi Adolf Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
80. 10.30 Zsitvabesenyő Zsitvabesenyői Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
81. 11.30 Nyitranagykér Nyitranagykéri Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
82. 13.00 Tardoskedd Tardoskeddi Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
83. 15.00 Szímő Szimői Jedlik Ányos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
84. 16.00 Érsekújvár Érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
85. 2020.09.07. 9.10 Tornalja és Vidéke Gömörfüge Gömörfügei Magyar Tannyelvű Alapiskola 137
86. 9.50 Kálosa Kálosai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
87. 10.40 Gömörmihályfalva Gömörmihályfalvi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
88. 11.30 Gömörfalva Gömörfalvi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
89. 12.35 Deresk Dereski Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
90. 13.20 Gice Gicei 1-4. osztályos Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola
91. 13.50 Beretke Beretkei Magyar Tannyelvű Alapiskola
92. 14.20 Sajógömör Sajógömöri Magyar Tannyelvű Alapiskola
93. 15.05 Tornalja Tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
94. 2020.09.07. 8.30 Komárom és Vidéke Csallóközaranyos Csallóközaranyosi Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda 90
95. 9.10 Ekel Ekeli Hetényi János Alapiskola és Óvoda
96. 10.00 Keszegfalva Keszegfalvi Lőrincz Gyula Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
97. 10.30 Megyercs Megyercsi Magyar Tannyelvű Alapiskola
98. 11.30 Martos Martosi Magyar Tanítási Nyelvű Református Alapiskola
99. 12.10 Naszvad Naszvadi Magyar Tannyelvű Alapiskola
100. 12.50 Ógyalla Ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda
101. 13.45 Perbete Perbetei Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
102. 14.30 Komáromszentpéter Komáromszentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda
103. 2020.09.07. 10.00 Somorja és Vidéke Lég Légi Benyovszky Rudolf Magyar Tannyelvű Alapiskola 145
104. 11.00 Nagyszarva Nagyszarvai Magyar Tannyelvű Alapiskola
Sárosfai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
105. 12.00 Tejfalu Tejfalui Magyar Tannyelvű Alapiskola 
106. 14.00 Somorja Somorjai Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
107. 15.30 Béke Békei Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
108. 16.00 Csallóközcsütörtök Csallóközcsütörtöki Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola
109. 17.00 Csenke Csenkei Bódis József Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
110. 17.30 Nagymagyar Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola 
111. 2020.09.07. 8.00 Vágsellye és Vidéke Vágsellye Vágsellyei Pázmány Péter Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda 114
112. 9.00 Szelőce Szelőcei Osztényi Leander  Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
113. 10.00 Vágkirályfa Vágkirályfai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
114. 11.00 Deáki Deáki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
115. 12.00 Pered Peredi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
116. 13.00 Zsigárd Zsigárdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
117. 14.00 Vágfarkasd Vágfarkasdi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
118. 15.00 Negyed Negyedi Pongrácz Ágoston Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
119. 2020.09.08. 14.00 Nagykürtös és Vidéke Ipolynyék Ipolynyéki Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 27
120. 14.30 Ipolybalog Ipolybalogi Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
121. 15.30 Csáb Csábi Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
122. 16.00 Lukanénye Lukanényei Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
123. 17.00 Ipolyvarbó Ipolyvarbói Mikszáth Kálmán Magyar Tanítási Nyelvű Alapsikola
124. 2020.09.08. 8.30 Komárom és Vidéke Hetény Hetényi Tarczy Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola 97
125. 9.10 Marcelháza Marcelházi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
126. 9.45 Madar Madari Édes Gergely Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
127. 10.20 Bátorkeszi Bátorkeszi Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
128. 11.00 Búcs Búcsi Katona Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola
129. 11.40 Karva Karvai Magyar Tannyelvű Óvoda és Alapiskola 
130. 12.20 Dunamocs Dunamocsi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
131. 13.00 Dunaradvány Dunaradványi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
132. 13.45 Izsa Izsai Döme Károly Alapiskola és Óvoda
133. 2020.09.08. 15.30 Pozsony és Vidéke Pozsonypüspöki Pozsonypüspöki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda 44
134. 16.30 Pozsony-Óváros Pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
135. 2020.09.08. 8.00 Rimaszombat és Vidéke Nemesradnót Nemesradnóti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 151
136. 8.55 Dobóca Dobócai Magyar Tannyelvű Alapiskola
137. 9.35 Serke Serkei 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola
138. 10.05 Rimasimonyi Rimasimonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola
139. 10.35 Gesztete Gesztetei Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
140. 11.40 Almágy Almágyi Magyar Nyelvű Alapiskola és Óvoda
141. 12.30 Újbást Újbásti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
142. 13.25 Tajti Tajti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
143. 14.10 Ajnácskő Ajnácskői Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
144. 14.45 Balogfala Balogfalai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
145. 15.30 Várgede Várgedei Magyar Tannyelvű Alapiskola
146. 16.10 Gortvakisfalud Gortvakisfaludi Magyar Tannyelvű Alapiskola
147. 16.40 Feled Feledi Szombathy Viktor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
148. 2020.09.08. 9.10 Tornalja és Vidéke Kövecses Kövecsesi 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola 91
149. 9.30 Sajószentkirály Sajószentkirályi Magyar Tannyelvű Alapiskola
150. 9.50 Abafalva Abafalvi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
151. 10.20 Sajólénártfalva Sajólénártfalvi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
152. 11.20 Csíz Csízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
153. 11.45 Cakó Cakói Magyar Tannyelvű Alapiskola
154. 12.35 Rimaszécs Rimaszécsi Magyar Tannyelvű Alapiskola
155. 15.10 Hanva Hanvai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
156. 15.35 Méhi Méhi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
157. 2020.09.08. 9.00 Szepsi és Vidéke Szepsi Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola 91
158. 11.00 Alsólánc Alsólánci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
159. 12.30 Torna Tornai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
160.
161. 2020.09.08. 8.00 Zselíz és Vidéke Csata Csatai Baross Gábor Magyar Tannyelvű Alapiskola 82
162. 8.45 Garamsalló Garamsallói Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
163. 9.15 Zselíz Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Zselíz Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Speciális Alapiskola
164. 10.30 Nagysalló Nagysallói Magyar Tannyelvű Alapiskola
165. 11.45 Farnad Farnadi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
166. 12.45 Nagyölved Nagyölvedi Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
167. 13.45 Érsekkéty Érsekkétyi Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Alapiskola és Óvoda
168. 14.15 Sáró Sárói Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
169. 2020.09.08. 9.30 Dunaszerdahely és Vidéke Csallóközkürt Csallóközkürti Magyar Tannyelvű Alapiskola 157
170. 10.00 Vásárút Vásárúti József Attila Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
171. 10.30 Pozsonyeperjes Pozsonyeperjesi Magyar Tannyelvű Alapiskola
172. 11.00 Kisudvarnok Kisudvarnoki Magyar Tannyelvű Alapiskola
173. 11.30 Nyékvárkony Nyékvárkonyi Móra Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola
174. 12.00 Bős Bősi Amade László Magyar Tannyelvű Alapiskola
175. 13.30 Felbár Felbári Batthyány-Strattmann László Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
176. 14.00 Egyházgelle Egyházgellei Magyar Tannyelvű Alapiskola
177. 2020.09.09. 9.30 Dunaszerdahely és Vidéke Hegyéte Hegyétei Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 52
178. 10.00 Egyházkarcsa Egyházkarcsai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
179. 10.30 Nemeshódos Nemeshódosi Magyar Tannyelvű Alapiskola
180. 11.00 Nagyabony Nagyabonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola
181. 11.30 Felsőpatony Felsőpatonyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
182. 12.00 Diósförgepatony Diósförgepatonyi Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda
183. 2020.09.09 13.00 Léva és Vidéke Léva Lévai Juhász Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 8
184. 2020.09.09. 16.00 Losonc és Vidéke Losonc Losonci Kármán József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda 33
185. 2020.09.09. 14.00 Szenc és Vidéke Hegysúr Hegysúri Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 50
186. 15.00 Szenc Szenci Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
187. 16.30 Fél Féli Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
188. 2020.09.09. 8.10 Rimaszombat és Vidéke Baraca Baracai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 161
189. 9.00 Uzapanyit Uzapanyiti 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola
190. 9.35 Nagybalog Nagybalogi Magyar Tannyelvű Alapiskola
191. 10.10 Bátka Bátkai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
192. 11.10 Rimaszombat Rimaszombati Tompa Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola
193. 12.05 Rimaszombat Rimaszombati Magyar Tanítási Nyelvű Református Alapiskola
194. 13.25 Rimaszombat Rimaszombati Dúsa úti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
195. 14.25 Guszona Guszonai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Guszona
196. 15.05 Rimajánosi Rimajánosi Magyar Tannyelvű Alapiskola
197. 15.35 Szútor Szútori Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
198. 2020.09.09. 8.30 Párkány és Vidéke Ipolyszalka Ipolyszalkai Turczel Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 113
199. 9.30 Nána Nánai Magyar Tannyelvű Alapiskola
200. 10.00 Párkány Párkányi Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
201. 11.30 Muzsla Muzslai Endrődy János Magyar Tannyelvű Alapiskola
202. 12.30 Köbölkút Köbölkúti Stampay János Magyar Tannyelvű Alapiskola
203. 13.15 Kisújfalu Kisújfalvi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
204. 14.15 Szőgyén Szőgyéni Csongrády Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola
205. 15.30 Kéménd Kéméndi Kéméndi Petőfi Sándor Magyar Tannyelvű Alapiskola
206. 2020.09.09. 8.00 Rozsnyó és Vidéke Rozsnyó Rozsnyói Fábry Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Középiskola 71
207. 10.00 Krasznahorkaváralja Krasznahorkaváraljai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
208. 11.00 Dernő Dernői Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
209. 12.30 Pelsőc Pelsőci Dénes György Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
210. 2020.09.10. 15.00 Rimaszombat és Vidéke Rimaszombat Rimaszombati Magyar Tanítási Nyelvű Speciális Alapiskola 3
211. 2020.09.10. 13.30 Komárom és Vidéke Komárom Komáromi Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 129
212. 15.00 Komárom Komáromi Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont
213. 16.00 Komárom Komáromi Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
214. 2020.09.10. 11.30 Nagymegyer és Vidéke Ekecs Ekecsi Arany János Magyar Tannyelvű Alapiskola 175
215. 12.00 Nyárasd Nyárasdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
216. 12.45 Alistál Alistáli Magyar Tannyelvű Református Egyházi Alapiskola
217. 13.15 Alistál Alistáli Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola
218. 14.15 Padány Padányi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
219. 14.45 Csilizpatas Csilizpatasi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
220. 15.15 Csilizradvány Csilizradványi Kóczán Mór Magyar Tannyelvű Alapiskola
221. 16.15 Nagymegyer Nagymegyeri Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
222. 2020.09.15 14.00 (RO) Dés és Vidéke Dés Dési Ferences Kolostor 8
223. 2020.09.16 8.00 Munkácsi és Szolyvai régió Szernye Szernyei Általános Iskola 114
224. 9.30 Barkaszó Barkaszói Középiskola
225. 11.00 Csongor Csongori Általános Iskola
226. 2020.09.16 8.00 Felső-Tisza-Vidék Huszt Huszti Magyar Tannyelvű Általános Iskola 82
227. 9.30 Visk Viski Kölcsey Ferenc Középiskola
228. 11.00 Aknaszlatina Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola
229. 12.15 Rahó Rahói Középiskola
230. 14.00 Kőrösmező Kőrösmezői 1. sz. Középiskola
231.   9.00   Kincseshomok Kincseshomoki Általános Iskola  
232. 9.45 Szürte Szürtei Általános Iskola és Középiskola
233. 10.30 Tiszasalamon Tiszasalamoni Általános Iskola
234. 11.00 Csap Csapi 2-es Számú Széchenyi István Általános Iskola és Középiskola
235. 12.00 Tiszaásvány Tiszaásványi Általános Iskola
236. 12.30 Eszeny Eszenyi Bocskay István Általános Iskola és Középiskola
237. 13.00 Szalóka Szalókai Általános Iskola
238. 14.00 Tiszaágtelek Tiszaágteleki Általános Iskola
239. 14.30 Kisdobrony Kisdobronyi Általános Iskola és Középiskola
240. 15.15 Nagydoborny Nagydobronyi Általános Iskola és Középiskola
241. 2020.09.17 14.00 Nyitra és Vidéke Gímes Gímesi Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola 13
242. 15.00 Zsére Zsérei Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
243. 16.00 Alsóbodok Alsóbodoki Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola
244. 17.00 Kolon Koloni Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda és Alapiskola
245. 2020.09.17 7.30 Nagyszőlősi régió Tiszabökény Általános Iskola 172
246. 8.50 Tiszapéterfalva Középiskola
247. 9.40 Forgolány Általános Iskola
248. 10.30 Batár Elemi Iskola
249. 11.10 Nevetlen Középiskola
250. 12.00 Akli Oktatási -  Nevelési Központ
251. 12.40 Aklihegy Oktatási -  Nevelési Központ
252. 13.40 Nagypalád Középiskola
253. 14.30 Fertősalmás Általános Iskola
254. 15.20 Tiszaújlak Középiskola
255. 16.00 Tiszakeresztúr Oktatási -  Nevelési Központ
256. 2020.09.17 8.00 Beregszászi régió Csetfalva Csetfalvai Általános Iskola 143
257. 8.40 Sárosoroszi Sárosoroszi Általános Iskola
258. 9.20 Bene Benei Általános Iskola
259. 10.00 Nagymuzsaly Nagymuzsalyi Középiskola
260. 10.45 Nagyborzsova Nagyborzsovai Általános Iskola
261. 11.30 Mezővári Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola
262. 12.40 Halábor Halábori Általános Iskola
263. 13.20 Badaló Badalói Általános Iskola
264. 14.10 Tiszacsoma Tiszacsomai Középiskola
265. 14.40 Mezőgecse Mezőgecsei Általános Iskola
266. 2020.09.18 8.00 Munkácsi és Szolyvai régió Izsnyéte Izsnyétei Általános Iskola 134
267. 9.00 Dercen Derceni Középiskola
268. 10.00 Fornos Fornosi Általános Iskola
269. 11.00 Beregrákos Beregrákosi Általános Iskola
270. 12.10 Szolyva Szolyvai Oktatási-Nevelési Központ
271. 13.30 Munkács Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola
272. 2020.09.18 12.00 (RO) Hunyad megye Déva Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum 12
273.
274. 2019.09.19 7.30 Nagyszőlősi régió Csepe Oktatási -  Nevelési Központ 141
275. 8.10 Feketeardó Középiskola
276. 9.30 Szőlősgyula Általános Iskola
277. 10.50 Tiszaújhely Középiskola
278. 11.40 Fancsika Általános Iskola
279. 12.40 Nagyszőlős Középiskola
280. 14.30 Verbőc Középiskola
281. 16.00 Salánk Középiskola
282. 2020.09.21 11.00 Felső-Tisza-Vidék Técső Técsői Hollósy Simon Középiskola 61
283. 2020.09.22 18.00 (RO) Hunyad megye Szászváros Szászvárosi Dr. Aurel Vlad Általános Iskola 11
284. 2020.09.22 7.45 Beregszászi régió Beregszász Beregszászi 6. Sz. Általános Iskola 75
285. 9.00 Beregszász Beregszászi Esze Tamás Általános Iskola és Líceum
286. 13.45 Beregszász Beregszászi 3. Sz. Középiskola
287. 14.20 Asztély Asztélyi Elemi Iskola
288. 14.45 Beregdéda Beregdédai Általános Iskola
289. 2020.09.22 10.00 (RO) Arad megye Kispereg Kisperegi I-IV. Osztályos Általános Iskola 15
290. 11.30 (RO) Arad  Aradi Aurel Vlaicu Általános Iskola
291. 18.00 (RO) Szentpál Szentpáli I-IV. Osztályos Általános Iskola
292. 2020.09.22 8.30 (RO) Kolozs megye Kolozs Kolozsi Általános Iskola 38
293. 9.45 (RO) Vajdakamarás Vajdakamarási Általános Iskola
294. 10.30 (RO) Magyarszovát Magyarszováti Általános Iskola
295. 12.00 (RO) Búza Búzai Általános Iskola
296. 13.30 (RO) Szék Széki Általános Iskola
297. 15.00 (RO) Válaszút Válaszúti Szakiskola
298. 2020.09.22 18.00 (RO) Szeben megye Medgyes Medgyesi Báthory István Általános Iskola 6
299. 2020.09.23 8.00 Ungvári régió Sislóc Sislóci Dobó István Általános Iskola és Középiskola 154
300. 8.30 Gálocs Gálocsi Oktatási Nevelési Komplexum
301. 9.25 Palágykomoróc Palágykomoróci Általános Iskola
302. 10.00 Rát Ráti Általános Iskola
303. 10.40 Kisgejőc Kisgejőci Egry Ferenc Általános Iskola és Középiskola
304. 11.15 Nagygejőc Nagygejőci Általános Iskola
305. 13.30 Ungvár Ungvári 10-es Számú Dayka Gábor Általános Iskola és Középiskola
306. 2020.09.23 12.00 (RO) Dés és Vidéke Szásznyíres Szásznyíresi Általános Iskola 6
307. 12.30 (RO) Bálványosváralja Bálványosváraljai Általános Iskola
308. 2020.09.23 14.00 (RO) Hunyad megye Petrozsény Petrozsényi Mihai Eminescu Nemzeti Kollégium 4
309. 2020.09.23 16.00 (RO) Szatmár megye Avasújváros Avasújvárosi Általános Iskola és Óvoda 17
310.
311. 2020.09.23 18.00 (RO) Szeben megye Nagyszeben Nagyszebeni Octavian Goga Nemzeti Kollégium 7
312. 2020.09.23 8.00 Beregszászi régió Beregszász Beregszászi 9. Sz. Általános Iskola 98
313. 11.25 Beregszász Beregszászi 4. Sz. Középiskola
314. 2020.09.23 18.00 (RO) Torda és Vidéke Torda Tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum 18
315. 2020.09.23 8.00 (RO) Arad megye Feketegyarmat Feketegyarmati I-IV. Osztályos Általános Iskola 49
316. 8.30 (RO) Nagyzerénd Nagyzeréndi I-VIII. Osztályos Általános Iskola
317. 12.00 (RO) Vadász Vadászi I-VIII. Osztályos Általános Iskola
318. 12.30 (RO) Simonyifalva Simonyifalvi Általános Iskola
319. 16.00 (RO) Arad  Aradi 13-as sz. Aron Cotruş Általános Iskola
320. 17.00 (RO) Pécska Pécskai 2. sz. I-VIII. Osztályos Általános Iskola
321. 2020.09.24 8.30 (RO) Torda és Vidéke Várfalva Várfalvi Általános Iskola 24
322. 11.30 (RO) Aranyosgyéres Aranyosgyéresi Avram Iancu Általános Iskola
323. 13.00 (RO) Aranyosegerbegy Aranyosegerbegyi I-VIII. Osztályos Általános Iskola
324. 2020.09.24 8.00 Beregszászi régió Beregújfalu Beregújfalui Általános Iskola 216
325. 9.00 Nagybereg Nagyberegi Középiskola
326. 10.00 Kígyós Kigyósi Oktatási Nevelési Központ
327. 10.30 Makkosjánosi Makkosjánosi Középiskola
328. 11.35 Gút Gúti Általános Iskola
329. 12.10 Gát Gáti Középiskola
330. 13.20 Nagybégány Nagybégányi Általános Iskola
331. 14.00 Kisbégány Kisbégányi Általános Iskola
332. 14.50 Beregszász Beregszászi 7. Sz. Általános Iskola
333. 2020.09.24 17.00 (RO) Máramaros megye Nagybánya Teleki Magyar Ház 18
334. 2020.09.24 8.00 (RO) Arad megye Arad  Aradi Csiky Gergely Iskokaközpont 65
335. 12.00 (RO) Ágya Ágyai I-VIII. Osztályos Általános Iskola
336. 12.30 (RO) Kisjenő Kisjenő-Erdőhegyi Mihai Veliciu Iskolacsoport
337. 13.30 (RO) Zimándköz Zimándközi I-IV. Osztályos Általános Iskola
338. 17.00 (RO) Majláthfalva Majláthfalvi I-VIII. Osztályos Általános Iskola
339. 2020.09.25 13.15 Beregszászi régió Beregszász Beregszászi 10. Sz. Középiskola 23
340. 2020.09.25 17.00 (RO) Máramaros megye Nagybánya Teleki Magyar Ház 16
341. 2020.09.25 8.00 (RO) Arad megye Kisiratos Kisiratosi I-VIII. Osztályos Általános Iskola 23
342. 9.00 (RO) Szapáryliget Szapáryligeti I-VIII. Osztályos Általános Iskola
343. 10.00 (RO) Fazekasvarsánd Fazekasvarsándi I-VIII. Osztályos Általános Iskola
344. 12.00 (RO) Gyorok Gyoroki Általános Iskola
345. 2020.09.29 17.30 (RO) Fehér megye Miriszló Miriszlói Általános Iskola 23
346. 19.00 (RO) Nagyenyed Nagyenyedi Bethlen Gábor Iskolaközpont
347. 2020.09.29 17.00 (RO) Máramaros megye Domokos Domokosi Benkő Ferenc Általános Iskola és Óvoda 5
348. 2020.09.30 11.00(RO) Fehér megye Magyarlapád Magyarlapádi Általános Iskola 23
349. 13.00 (RO) Székelykocsárd Székelykocsárdi Simion Lazăr Általános Iskola
350. 2020.09.30 12.00 (RO) Csángóföld Lábnyik Lábnyiki Fakultatív Magyar Oktatás 46
351. 12.30 (RO) Magyarfalu Magyarfalvi Fakultatív Magyar Oktatás
352. 13.10 (RO) Szászkút Szászkúti Fakultatív Magyar Oktatás
353. 13.50 (RO) Dumbravén Dumbravéni Fakultatív Magyar Oktatás
354. 14.00 (RO) Külsőrekecsin Külsőrekecsini Fakultatív Magyar Oktatás
355. 14.45 (RO) Buda Budai Fakultatív Magyar Oktatás
356. 15:15 (RO) Somoska Somoskai Fakultítív Magyar Oktatás
357. 16.15 (RO) Nagypatak Nagypataki Fakultatív Magyar Oktatás
358. 17.15 (RO) Diószén Diószéni Fakultatív Magyar Oktatás
359. 18.10 (RO) Lujzikalagor Lujzikalagori Fakultatív Magyar Oktatás
360. 19.00 (RO) Rácsila Rácsilai Fakultatív Magyar Oktatás
361. 2020.09.30 12.00 (RO) Máramaros megye Monó Monói Általános Iskola és Óvoda 10
362. 13.00 (RO) Szamosardó Szamosardói Kós Károly Általános Iskola és Óvoda
363. 2020.09.30 14:30 (RO) Fehér megye Felőr Felőri Általános Iskola és Óvoda 22
364. 15:30 (RO) Apanagyfalu Apanagyfalvi Általános Iskola
365. 16:00 (RO) Vice Vicei Dsida Jenő Általános Iskola és Óvoda
366. 16:30 (RO) Magyardécse Magyardécsei Általános Iskola és Óvoda
367. 2020.10.01. 8.00 Beregszászi járás Mezőkaszony Mezőkaszonyi Középiskola 124
368. 8.40 Beregsom Beregsomi Általános Iskola
369. 9.30 Csonkapapi Csonkapapi Általános Iskola
370. 10.10 Hetyen Hetyeni Általános Iskola
371. 10.35 Harangláb Haranglábi Általános Iskola
372. 11.20 Bótrágy Bótrágyi Általános Iskola
373. 11.50 Bátyú Bátyúi Középiskola
374. 12.30 Nagybakos Nagybakosi Általános Iskola
375. 13.10 Zápszony Zápszonyi Általános Iskola
376. 14.20 Rafajnaújfalu Rafajnaújfalui Általános Iskola
377. 2020.10.01. 10.30 (RO) Fehér megye Vajasd Vajasdi Általános Iskola és Óvoda 4
378. 11.30 (RO) Torockószentgyörgy Torockószentgyörgyi Általános Iskola és Óvoda
379. 12.20 (RO) Torockó  Torockói Sebes Pál Általános Iskola és Óvoda
380. 2020.10.01. 10.00 (RO) Csángóföld Pusztina Pusztinai Fakultatív Magyar Oktatás 31
381. 10.40 (RO) Gajdár Gajdári Fakultatív Magyar Oktatás
382. 11.20 (RO) Diószeg Diószegi Fakultatív Magyar Oktatás
383. 12.00 (RO) Újfalu Újfalusi Fakultatív Magyar Oktatás
384. 13.00 (RO) Kostelek Kosteleki Fakultatív Magyar Oktatás
385. 13.15 (RO) Gyimesbükk Gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskola
386. 13.30 (RO) Gyimesbükki Kicsi Iskola
387. 2020.10.01 17.00 (RO) Máramaros megye Szinérváralja Szinérváraljai 2-es sz. Alexiu Bernide Általános Iskola 12
388. 19.00 (RO) Koltó Koltói Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda
389. 2020.10.01 8.00 (RO) Kolozs megye Méra Mérai Tamás Gyula Általános Iskola 62
390. 8:30 (RO) Magyarvista Magyarvistai Elemi Iskola
391. 9:00 (RO) Mákófalva Mákófalvi Elemi Iskola
392. 9:45 (RO) Bogártelke Bogártelki Elemi Iskola
393. 11:00 (RO) Bánffyhunyad Bánffyhunyadi Vladeasa Technológiai Líceum
394.
395. 12:00 (RO) Körösfő Körösfői Kós Károly Általános Iskola
396. 12:45 (RO) Magyarkapus  Magyarkapusi Általános Iskola
397.
398. 13:45 (RO) Magyarlóna Magyarlónai Általános Iskola
399. 2020.10.02 11.00 (RO) Fehér megye Magyarpéterfalva Magyarpéterfalvi Elemi Iskola 4
400. 12.00 (RO) Küküllővár Küküllővári Általános Iskola
401. 13.00 (RO) Betlenszentmiklós Betlenszentmiklósi Általános Iskola
402. 14.00 (RO) Marosújvár Marosújvári Lucian Blaga Általános Iskola
403. 13.00 (RO) Betlenszentmiklós Betlenszentmiklósi Általános Iskola
404. 2020.10.05 7:15 Ungvári régió Koncháza Koncházai Általános Iskola és Középiskola 96
405. 8:00 Csap Csapi 2-es sz. Széchenyi István Általános Iskola és Középiskola
406. 15:00 Ungvár Ungvári Drugeth Általános Iskola és Gimnázium
407. 2020.10.06 11.00 (RO) Fehér megye Gyulafehérvár Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Iskolaközpont 1
408. 2020.10.07 13:00 Beregszászi régió Beregszász Beregszászi 7-es sz. Általános Iskola 52
409. 2020.10.07 14:30 (RO) Dés és Vidéke Felőr Felőri Általános Iskola és Óvoda 21
410. 15:00 (RO) Apanagyfalu Apanagyfalvi Általános Iskola
411. 15:30 (RO) Vice Vicei Dsida Jenő Általános Iskola és Óvoda
412. 16:30 (RO) Magyardécse Magyardécsei Általános Iskola és Óvoda
413. 2020.10.08 13:30 (RO) Temes megye Temesvár Temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum 40
414. 2020.10.08 18:00 (RO Szászrégen és Vidéke Vajdaszentivány Vajdaszentiványi Általános Iskola 13
415. 2020.10.09 15:30 (RO) Temes megye Temesvár Temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum 12
416. 2020.10.09 9:00 (RO) Beszterce-Naszód megye Cegőtelke Cegőtelki Általános Iskola 33
417. 10:00 (RO) Bethlen Bethleni Grigore Silasi Általános Iskola
418. 11:00 (RO) Magyarborzás Magyarborzási I-VIII. Osztályos Általános Iskola
419. 11:30 (RO) Szentmáté Szentmátéi Általános Iskola
420. 13:00 (RO) Beszterce Besztercei Andrei Mureşanu Főgimnázium
421. 2020.10.09 16:00 (RO) Szászrégen és Vidéke Szászrégen Szászrégeni Radnótfájai Kistemplom 30
422. 17:00 (RO)
423. 18:00 (RO)
424. 19:00 (RO) Görgényüvegcsűr Görgényüvegcsűri I-VIII. Osztályos Általános Iskola 9
425. 2020.10.10 10:00 (RO) Marosvécs Marosvécsi Kemény János Általános Iskola 7
426.
427.
428.
429. 11:00 (RO) Magyaró Magyarói Palkó Attila Általános Iskola 14
430.
431. 17:00 (RO) Magyarfülpös Magyarfülpösi Szivárvány Ház Református Általános Iskola
432.
433. 2020.10.12 18:00 (RO) Temes megye Újszentes Újszentesi I-VIII. Osztályos Általános Iskola 8
434. 2020.10.14 14:30 (RO) Temes megye Lugos Lugosi Eftimie Murgu Általános Iskola 8
435. 16:00 (RO) Igazfalva Igazfalvi I-VIII. Osztályos Általános Iskola
436. 2020.10.16 14:00 Nyitra és Vidéke Nagycétény   10
437. 2020.10.21 14:00 (RO) Temes megye Ötvösd Ötvösdi I-IV. Osztályos Általános Iskola 3
438. 15:00 (RO) Végvár Végvári I-VIII. Osztályos Általános Iskola
439. 2020.10.22 16:00 (RO) Bihar megye Nagyvárad Nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola főépülete melletti kápolna 103
440.
441.
442. 2020.10.23 8:00 (RO) Bihar megye Szalárd Szalárdi református templom 296
443.
444.
445. 9:45 (RO) Micske Néptánccsoport próbaterne
446. 10:30 (RO) Tóti Művelődési Ház
447. 11:30 (RO) Berettyószéplak Református közösségi ház
448. 12:00 (RO) Bályok Kultúrotthon
449. 12:30 (RO) Margitta Református egyház
450. 13:00 (RO) Magyarkéc Óvoda
451. 13:45 (RO) Érszőllős Kultúrotthon
452. 14:30 (RO) Monospetri Kultúrotthon
453.
454. 15:30 (RO) Érköbölkút Kultúrotthon
455. 16:00 (RO) Székelyhíd Múzeum
456.
457. 17:15 (RO) Csokaly Református gyülekezeti terem
458. 17:45 (RO) Nagykágya Református gyülekezeti terem
459. 18:15 (RO) Hegyközszentmiklós Kultúrotthon
460. 19:00 (RO) Szentjobb Sportterem
461. 2020.10.23 8:30 (RO) Bihar megye Nagyvárad Nagyváradi Nicolae Bălcescu Általános Iskola 129
462. 9:30 (RO) Nagyváradi Szent László Római Katolikus Líceum
463. 10:30 (RO) Nagyváradi 16-os sz. Általános Iskola
464. 11:30 (RO) Nagyváradi Dimitre Cantemir Általános Iskola
465. 12:30 (RO) Nagyváradi Lórántffy Zuzsanna Református Gimnázium
466. 13:30 (RO) Nagyváradi Lucretia Suciu Általános Iskola
467. 14:30 (RO) Nagyváradi Ioan Slavici Általános Iskola
468. 15:30 (RO) Nagyváradi 11-es sz. Általános Iskola
469. 16:30 (RO) Nagyváradi Bonitas Speciális Oktatási Központ
470. 2020.10.24 8:30 (RO) Bihar megye Nagyszalonta Zilahy Lajos Művelődési Ház 94
471.
472. 11:00 (RO) Várasfenes Református imaterem
473. 11:30 (RO) Köröstárkány Református tanácsterem
474. 12:15 (RO) Belényes Megmaradás Háza
475. 13:30 (RO) Bélfenyér Régi iskolaépület
476. 14:15 (RO) Tenke Művelődési Ház
477. 2020.10.26 8:30 (RO) Bihar megye Bihardiószeg Kultúrotthon 296
478. 9:20 (RO) Kiskereki Tornaterem
479. 9:40 (RO) Asszonyvására Kultúrotthon
480. 10:10 (RO) Érkeserű Kultúrotthon
481. 11:00 (RO) Szalacs Kultúrotthon
482. 11:45 (RO) Ottomány Kultúrotthon
483. 12:15 (RO) Érbogyoszló Kultúrotthon
484. 12:45 (RO) Albis  Kultúrotthon
485. 13:30 (RO) Éradony Kultúrotthon
486. 14:15 (RO) Gálospetri Roth-ház
487. 14:45 (RO) Értarcsa Kultúrotthon
488. 15:30 (RO) Érkörtvélyes Művelődési Ház
489. 16:30 (RO) Érmihályfalva Bartók Béla Művelődési Ház
490. 17:30 (RO) Érselénd Érsemjéni Művelődési Ház
491. Érsemjén
492. 2020.10.26 8:30 (RO) Bihar megye Mezőtelegd Református gyülekezeti ház 138
493. 9:00 (RO) Mezőtelki Református parókia udvara
494. 10:00 (RO) Élesd Bocskai István Kulturális és Szórványközpont
495. 10:45 (RO) Rév Pro Rév Egyesület
496. 12:00 (RO) Örvénd  
497. 13:30 (RO) Bors Kultúrotthon
498. 14:00 (RO) Biharszentjános Kultúrotthon
499. 15:00 (RO) Biharfélegyháza Kultúrotthon
500. 16:00 (RO) Paptamási Kultúrotthon
501. 16:45 (RO) Bihar Kultúrotthon
502. 17:30 (RO) Hegyközkovácsi  
503. 18:15 (RO) Hegyközcsatár Református imaterem
504. 19:00 (RO) Hegyközpályi Polgármesteri hivatal gyűlésterme
505.
506.
507. 2020.10.28 14:00 (RO) Temes megye Ótelek Óteleki I-VIII. Osztályos Általános Iskola 5
508. 15:15 (RO) Zsombolya Zsombolyai I-VIII. Osztályos Általános Iskola
509. 16:30 (RO) Pusztakeresztúr Pusztakeresztúri I-IV. Osztályos Általános Iskola
510. 17:30 (RO) Nagycsanád Nagycsanádi I-VIII. Osztályos Általános Iskola

Hírek - Magyar Iskolaválasztási Program