Hírek

 A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségeket támogató programja első lépéseként várja olyan, Kárpát-medencei, kiemelkedő tehetségű, 14 és 30 év közötti, nappali tagozatos képzésben résztvevő fiatalok jelentkezését, akik: kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, országos, illetve nemzetközi tanulmányi, művészeti és sportversenyeken dobogós helyezést értek el, kutatási eredményeiket publikálták, motiváltak, szorgalmasak, kitartóak, elkötelezettek céljaik megvalósításában, bár nem vettek részt, illetve nem szereztek dobogós helyet tanulmányi versenyeken, de úgy érzik, kiemelkedően tehetségesek.  Az Alapítvány által kiválasztott fiatal tehetségek egyénre szabott támogatásban részesülnek. Ennek során...

 A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet Kárpát-medencei helyi- és ifjúsági szervezetei számára a Felvidékről kitelepített magyarok április 12-i emléknapja alkalmából, azzal a céllal, hogy minél több településen, intézményben emlékezzenek meg a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített több mint százezer magyar emberről.Az Országgyűlés 2012. december 4-én ellenszavazat nélkül fogadta el, hogy ezentúl április 12-e a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja lesz.„Az Országgyűlés szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített mintegy százezres magyarságról; és támogatja olyan...

A Mozgó mozi áprilisig több mint száz településre jut el. Programjában délután a fiatalabb korosztály számára vetítenek magyar meséket, filmeket, az iskolaválasztást tematizáló kisfilmekkel együtt, majd este a szülőket várják a magyar filmművészet egyik emblematikus alkotásával. A vetítések előtt és után színes programokkal és beszélgetéssel készülnek a szövetség munkatársai, hogy segítséget nyújtsanak a szülőknek az iskolaválasztáshoz, hiszen a külhoni régiókban a következő hetekben kell döntést hozniuk a szülőknek arról, hogy iskolakötelessé váló gyermekük számára a magyar vagy államnyelvű oktatást választják.A pedagógusok és a Szövetség tapasztalatai szerint az ismeretek megszerzésének leghatékonyabb módja az anyanyelven történő...

{source}<style>table {   border-collapse: collapse;  width: 100%;}td, th {  border: 1px solid #dddddd;  text-align: center;  padding: 8px;}tr:nth-child(even) {  background-color: #dddddd;}</style><table><tr><th>SRSZ.</th><th>IDŐPONT</th><th>PROGRAM MEGNEVEZÉSE</th><th>HELYSZÍN</th><th>RÉSZTVEVŐK SZÁMA</th></tr><tr><td>1</td><td>2019. január - április</td><td>Magyar Iskolaválasztási Program-Iskolaválasztási Kampány (Média kampány, Iskolatáska, Mozgó...

{source}<style>table {    border-collapse: collapse;  width: 100%;}td, th {  border: 1px solid #dddddd;  text-align: center;  padding: 8px;}tr:nth-child(even) {  background-color: #dddddd;}select {    width: 40%; text-align-last:center;} </style><h5><strong>Kérjük, válassza ki az alábbi listából szervezetük nevét. Ezután az a gombra kattintva láthatja, mely rendezvényekre várjuk iskolájuk csoportját az idei évben.</strong></h5><form method="POST" action="" width="50%" align="center" ><select name="school" placeholder="Iskola kiválasztása" class="form-control" >    <option...

A Felvidéken 2010 óta nem csökken sem a magyar iskolaválasztók száma, sem a számaránya. Több felvidéki régióban egyértelmű növekedés tapasztalható. Ugyanezek a tendenciák elmondhatók Kárpátaljáról és Erdély több régiójáról is, valamint a Délvidéken is egyre gyakrabban hoznak jó döntést.A külhoni régiókban a következő hetekben kell döntést hozniuk a szülőknek arról, hogy iskolakötelessé váló gyermeküket milyen nyelvű iskolába íratják. A családok gyermekük számára választhatnak szülőföldjükön magyar vagy államnyelvű oktatást.Az előttünk álló időszakban a Szövetség intenzív kampányba kezd, hiszen a döntés egyszeri és életre szól. A cél érdekében december folyamán 20 000 magyarul beszélő óvodásnak küldte el Mátyás az igazságos című...

A Rákóczi Szövetség 2019. március 1-3. közötti hétvégén Középiskolás Vezetői Fórumot szervez a középiskolai szervezetei tanár és diák vezetői számára. A múlt év végi vezetőtanár találkozóink alkalmával megfogalmazott javaslatokat és kéréseket figyelemebe véve szerveződik a hétvégi fórum.A fórum témái: tájékoztatás az új és kibővült középiskolás programokról, rendezvényekről és pályázati lehetőségekről. Tájékoztatás az újonnan létrejövő Rákóczi Pontok működéséről. A Szövetség elektronikus felületeinek, applikációjának bemutatása.A rendezvény 2019. március 1-jén, péntek délután 5 órakor veszi kezdetét és 2019. március 3-án, vasárnap délben ér véget. A tervezett programot mellékelten küldjük.A rendezvény...

A Rákóczi Szövetség erdélyi szervezeti kapcsolatainak és tevékenységének megerősítése érdekében egy szűk körű tanácskozást szervez 2019. február 8-10. között Kémeren.A találkozón szeretnénk vendégül látni az Erdélyben és Partiumban már elindított Magyar Iskolaválasztási Programunk szervezőit, valamint a jelentősebb erdélyi szervezeteink vezetőit – különös tekintettel a szórványvidékekre.A találkozó célja, hogy a Rákóczi Szövetség erdélyi tevékenységeit hatékonyabbá és eredményesebbé tegye, illetve partnereink emberi és szakmai együttműködését erősítse.Az összejövetel 2019. február 8-án, pénteken 18 órakor veszi kezdetét és február 10-én vasárnap délben ér véget.A résztvevők költségeit a Szövetség felvállalja (szállás...