Hírek

1. A pályázat tárgya és céljaA Rákóczi Szövetség első ízben 2004 novemberében hirdette meg Beiratkozási Programját a Felvidéken azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar iskolaválasztás fontosságára. A Program 2012 óta fokozatosan bővül: ma már Felvidék magyarlakta vidékei mellett érinti a kárpátaljai Felső-Tisza vidéket és Csapot, a partiumi és erdélyi Bihar, Beszterce-Naszód, Fehér, Temes és Máramaros megyéket, Dés, Szászrégen, Torda városokat és régiójukat, valamint a 30 százaléknál kisebb arányban magyarok lakta vajdasági szórványterületeket és Horvátországot.A 2004-ben elindított kezdeményezés ahhoz a Magyar Alkotmányban és Alaptörvényben rögzített követelményhez kapcsolódik, mely szerint az anyaország felelősséget...

A Rákóczi Szövetség az elmúlt 12 évben Kárpát-medence szerte több mint 270 középiskolában hozta létre ifjúsági szervezeteit, a helyi tanárokkal és diákokkal együttműködve. A Szövetség középiskolai szervezeti kapcsolatainak és tevékenységének megújítása, illetve megerősítése érdekében találkozókat szervezett az ezen szervezetek munkáját, ill. az oktatási intézményeket irányító pedagógusok számára.Az első találkozóra 2017. december 1-3. között került sor Tatán. A rendezvény 55 vendége a Kárpát-medence nyugati feléből érkezett a helyszínre 39 középiskola képviseletében. A második találkozó 2017. december 8-10. között valósult meg Hajdúszoboszlón – a hétvégére Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és Partiumból, valamint az anyaországból...

A 2017. november 24-26. között Törökbecsén megrendezett találkozóra a Vajdaságban működő helyi és ifjúsági szervezetek felnőtt vezetőit hívta meg a Rákóczi Szövetség, hogy velük egy tartalmas, jóhangulatú hétvége során legyen mód megbeszélni a legfontosabb, Délvidéken aktuális kérdéseket.Pénteken a Rákóczi Szövetség munkatársai és Báló Tibor fogadták a résztvevőket a törökbecsei Tiszavirág Szállóban. A közel 50 vendég regisztrációját követően került sor a megnyitóra, majd a társaság a Kultúrházba vonult át, ahol a helyi magyar lakosokkal együtt a Kovácsok c. színdarabot tekintették meg az Újvidéki Színház társulatának előadásában. A színdarab nagy sikert aratott – különösképpen azért, mert a szórványban élő magyarságnak igen ritkán van...

Első alkalommal szervezte meg Kárpát-medencei Óvodapedagógus Találkozóit a Rákóczi Szövetség az ősz folyamán. A találkozók célja, hogy az szakmában dolgozók munkájának fontosságát és megbecsülését kifejezze, illetve egy szakmai, de a kikapcsolódást is szolgáló hétvége keretében elősegítése a kapcsolatépítést és fórumot biztosítson a magyar nyelvű óvodákat és óvodapedagógusokat érintő kérdések megvitatásának. A találkozók kiemelt témája a magyar iskolaválasztás elősegítése a határon túli magyar közösségekben.Elsőízben Székesfehérváron, 2017. szeptember 29. és október 1-je között 80 nyugat-felvidéki óvónő találkozójára került sor. A második találkozót 180 kelet-felvidéki, kárpátaljai és partiumi résztvevővel 2017. október 6.-8. között...

1956-os Emlékünnepség, Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó és Történelmi VetélkedőA Rákóczi Szövetség 25. alkalommal valósította meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a „Gloria Victis” 1956-os emlékünnepségét, Kárpát-medencei ifjúsági találkozóval és középiskolai történelmi vetélkedővel összekötve, október 21-23. között. A rendezvényen idén 2000 Kárpát-medencei egyetemista és középiskolás vett részt. Az idei évben Budapesten kívül, Gyöngyösön, Kiskunmajsán és Egerben szórvány régiókból érkezett fiatalokat is vendégül látott a Rákóczi Szövetség, összhangban a budapesti rendezvénnyel. Emellett az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából 145 középiskola közel 7 ezer diákja utazott egy másik Kárpát-medencei ország magyar...

Idén huszonkilencedik alkalommal került megrendezésre a Rákóczi Szövetség leghosszabb múlttal rendelkező rendezvénye, a Szentendrei Főiskolás Tábor. A táborba a Szövetség egyetemi szervezetei kaptak meghívást, melyek közül számos felvidéki, kárpártaljai, erdélyi, partiumi, délvidéki és magyarországi intézmény diákjai vettek részt a találkozón.A tábor első napján a délutáni órákban érkeztek meg a résztvevők, akik a regisztrációt követően elfoglalták szálláshelyeiket. A hét programja a megnyitóval kezdődött, amikor Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte a diákokat, valamint Csáky Csongor főtitkár is üdvözölte a hallgatóságot. A megnyitót követően Szilágyi Péter, Nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár ismertette a...

Pályázati felhívás - Március 15-i Diákutaztatási Pályázat 2018A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a Szövetség minden évben számos nyári tábort, találkozót, konferenciát, tanulmányutat szervez határon túli és magyarországi diákok részvételével. A Szövetség ennek keretében 1994 óta anyagi hozzájárulást és szervezési segítséget nyújt Kárpát-medencei magyar középiskolák számára, amelyek készek arra, hogy a diákjaik egy csoportját a március 15-i nemzeti ünnepünk kapcsán a szomszédos országokba utaztassák, hogy ott részt vegyenek a helyi magyar közösség által szervezett ünnepségeken. Ez...

Pályázati felhívás Kárpát-medencei középiskolások és egyetemisták számára a Felvidékről kitelepített magyarok április 12-i emléknapja alkalmábólPÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Felvidékről kitelepített magyarok április 12-i emléknapja alkalmábólA Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet Kárpát-medencei középiskolások és egyetemisták számára a Felvidékről kitelepített magyarok április 12-i emléknapja alkalmából, azzal a céllal, hogy minél több fiatal kerülhessen közelebbi kapcsolatba – önálló alkotó- vagy kutatómunkával – a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített több mint százezer magyar ember sorsával.A Magyar Országgyűlés 2012. december 4-én ellenszavazat nélkül fogadta el, hogy ezentúl...

6000 elismerő kézfogás a magyar iskolaválasztásért - Beiratkozási Program 2017 A szeptemberi iskolakezdést követően 250 helyszínen mintegy 6000 határon túli, gyermekét magyar iskolába írató családnak fejezi ki elismerését ösztöndíjával a Rákóczi Szövetség. Az ösztöndíjak átadása szeptember 2-án Nagyszelmencen, a szlovákiai és kárpátaljai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségen vette kezdetét. A Beiratkozási Programot a Szövetség támogatóival, köztük 400 magyarországi település önkormányzatával összefogva valósítja meg.Szeptember 2-án, a szlovákiai és kárpátaljai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén Nagyszelmencen vette kezdetét a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának ösztöndíj átadása a magyar iskolakezdők...

A Felvidéki Séták nevet viselő programsorozat legújabb állomása Rozsnyó és vidéke volt. 2017. október 13-15. között. Felvidékről és Magyarországról összesen 15 középiskola képviseltette magát – 100 fő barangolta be Gömörország egy szegletét e hétvégén. A háromnapos kiránduláson 15 iskola képviselte magát, összesen 100 fő vett részt a rendezvényen.A kirándulás Szepsiben vette kezdetét, ahol a csoportot a következő idézet fogadta a főtéren elhelyezett székelykapu alatt „Útban lévő testvér, ha igaz ügyben jársz, e városon belül mindig otthonra találsz”. Ezzel a lelki útravalóval a zsebükben indult tovább a csoport a következő állomáspontra, Jászóra. Itt a középiskolásokat kitüntetett figyelemmel várták, hisz fő apát úr mutatta be a...