A Rákóczi Szövetség 2019-ben 24. alkalommal hirdeti meg Kárpát-medencei középiskolások számára Gloria Victis elnevezésű történelmi vetélkedőjét. A vetélkedőbe minden évben több száz Kárpát-medencei középiskola három fős diákcsapata kapcsolódik be. Az évente más-más témakörben meghirdetett vetélkedő idei címe:

II. Rákóczi Ferenc és kora (1676-1735)

A három fordulóból álló vetélkedő meghirdetése minden évben tavasszal történik. A háromfős csapatok egy tesztsor kitöltésével nevezhetnek. A beküldött dolgozatok alapján a legjobb 60 csapat kap meghívást a második fordulóra, amelyet a Rákóczi Szövetség egy háromnapos ifjúsági találkozó és 1956-os emlékünnepség keretében Budapesten, a Műegyetemen rendez, hagyományosan október 21. és 23. között.

A második fordulóba jutott 60 csapat október 22-én írásbeli fordulón méri össze tudását, és ennek eredménye alapján a legeredményesebb tíz csapat kerül be az október 23-i szóbeli döntőbe. A döntőben neves szakemberekből álló zsűri előtt, számos igényes feladat révén dől el a vetélkedő végső sorrendje. Valamennyi döntőbe és középdöntőbe jutott csapat értékes könyvjutalomban, a legjobb három csapat tagjai, valamint a felkészítő tanáraik egy külföldi kirándulásban részesülnek.

Az idei évben március 20-tól lehet letölteni a jelentkezési lapot és az első forduló feladatlapját (mely tartalmazza a felkészüléshez szükséges szakirodalmat is) a Rákóczi Szövetség honlapjáról (www.rakocziszovetseg.org)

A kitöltött válaszlap és jelentkezési lap postára adásának határideje: 2019. június 12., szerda.

Minden esetben postai úton kérjük a feladatlap visszaküldését a jelentkezési lappal együtt.

Postázási cím: Rákóczi Szövetség, H-1255 Budapest, Pf. 23.

Az első forduló eredményéről 2019. szeptember 10. után értesítjük a csapatokat, illetve az megtekinthető lesz a Rákóczi Szövetség honlapján is.

A vetélkedővel kapcsolatos további információ a Rákóczi Szövetség központi irodájától kérhető.

 

Letölthető dokumentumok:

 

1. A pályázat tárgya és célja

A Rákóczi Szövetség első ízben 2004 novemberében hirdette meg Magyar Iskolaválasztási Programját a Felvidéken azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar iskolaválasztás fontosságára. A Program 2010 óta fokozatosan bővül: ma már Felvidék magyarlakta vidékei mellett érinti Kárpátalja, Vajdaság és Horvátország magyarlakta területeit, a partiumi és erdélyi Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Fehér, Máramaros, Temes megyéket, valamint Dés, Szászrégen, Torda városokat és régiójukat.

A 2004-ben elindított kezdeményezés ahhoz a Magyarország Alaptörvényében rögzített követelményhez kapcsolódik, mely szerint az anyaország felelősséget visel a határon túli magyarok sorsa iránt, és támogatni kívánja hosszú távú megmaradásukat a szülőföldjükön.

 

2. A támogatás formája

A Rákóczi Szövetség a Magyar Iskolaválasztási Programja keretében 10 000.- Ft egyszeri ösztöndíjat adományoz mindazon határon túli családoknak (pályázók köre: a megjelölt településeken működő iskolák szerint), akik gyermekeiket a magyar iskola első, Romániában nulladik (előkészítő) osztályába íratják. A Szövetség a támogatás lehetőségét felhívás keretében teszi közzé minden évben az iskolai beiratkozásokat megelőzően, határon túli partnerszervezetei, illetve a határon túli magyar óvodák és iskolák közreműködésével. Az ösztöndíjra igényt tartó családok ezirányú kérelmüket egy erre a célra készített ösztöndíj igénylőlap kitöltésével és pályázatuk online beküldésével tehetik meg az iskolai beiratkozás alkalmával.

 

3. A támogatásra jogosultak köre 

Minden olyan határon túli magyar szülő, aki gyermekét a mellékletben szereplő települések bármelyikén magyar tanítási nyelvű általános iskola első évfolyamába íratja (a 0. évfolyamba járókat [kivéve Romániában] és az évismétlőket nem érinti), jogosult a Rákóczi Szövetséghez benyújtott pályázat alapján a magyar összefogást jelképező ösztöndíjra.

 

4. Pályázási határidő

A támogatás ösztönző szerepét kiemelve a pályázatok a teljes beiratkozási időszak alatt, (a szeptemberi iskolakezdésig) benyújthatók a Rákóczi Szövetség részére.

 

5. A pályázatok beadásának módja

Az igénylőlapokat az iskolákban, a beiratkozáskor töltheik ki az igénylő szülők, valamint ez alapján a pályázati összeg kifizetéséhez szükséges adatok megadásával, a Rákóczi Szövetség online adatbázisába az iskolák saját felhasználói fiókján keresztül nyújtják be a pályázatot.

 

Az igénylőlap letöltése DOCX vagy PDF formátumban. 

 

6. A támogatások átadása

A Rákóczi Szövetség képviselői a 10 000.- Ft összegű ösztöndíjat minden arra jogosult iskolakezdő szülei részére helyi iskolai ünnepségek keretében támogatási szerződés megkötésével személyesen adják át 2019 őszén. Az ünnepségek előkészítésében és lebonyolításában segítséget nyújtanak a Rákóczi Szövetség partnerszervezetei, valamint az iskolák képviselői.

 

7. Egyéb

A Rákóczi Szövetség az iskolaválasztás szempontjából veszélyeztetettnek tekinthető települések, térségek esetében az általános pályázati feltételektől eltérően speciális pályázati feltételeket alkalmazhat.

 

 

 

 

A Rákóczi Szövetség Diákutaztatási Programja március 15-én 116 középiskolának teremt lehetőséget Kárpát-medencei utazásra. Ennek megfelelően több mint 5000 középiskolás diák utazhat ünnepelni egy másik magyar közösséghez legalább egy határ átlépésével.

A Szövetség 1994 óta minden évben meghirdeti március 15-i Diákutaztatási Programját annak érdekében, hogy a középiskolások számára március 15. megünneplését élményszerűvé tegye, és szolgálja a magyar-magyar kapcsolatok építését.

A 116 utazó iskola közül Felvidékre 42, Erdélybe, illetve Partiumba 30, Vajdaságba 12, Horvátországba 8, Szlovéniába 3 és Kárpátaljára 1 középiskolai csoport utazik. Határon túlról 20 középiskolai csoport utazik az anyaországba.

A március 15-i utazási pályázatot bármely Kárpát-medencei középiskola benyújthatta. A Rákóczi Szövetség az utazó diákok számától függően legfeljebb 300 ezer forint értékű utazási kerettámogatást ajánlott fel a sikeres pályázóknak.

Tavaly közel 400 Kárpát-medencei középiskola több mint 15.000 diákja utazhatott a Rákóczi Szövetség nemzeti ünnepekhez és emléknapokhoz kapcsolódó Diákutaztatási Programjának segítségével.

 

A Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Kampánya keretében március 30-án, szombaton 10 órától Családi ovis napot szervez színes programokkal a felvidéki Komáromban, együttműködésben a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Csemadokkal és a Dunamente TDM-mel. Az eseményre több mint félezer óvodást várnak szüleik kíséretében.

A Családi ovis napon Ringató programmal várják a legkisebbeket, majd fellép a Görömbő Kompánia, és koncertet ad az Alma együttes.

Az eseményen a régió magyar iskoláinak képviselőivel kötetlenül beszélgethetnek a szülők az iskolaválasztás kérdéseiről. 

A külhoni régiókban ezekben a napokban kell döntést hozniuk a szülőknek arról, hogy iskolakötelessé váló gyermeküket milyen nyelvű iskolába íratják.  A szervezők a hétvégi rendezvénnyel is szeretnék a magyar iskolaválasztás fontosságára ráirányítani a szülők figyelmét.

Idén áprilisban minden magyar iskolába beiratkozó kisgyermeknek iskolatáskát ajándékoz a Rákóczi Szövetség a Magyar Iskolaválasztási Programja által érintett régiókban. A program érinti a teljes Felvidéket, Kárpátalját, Vajdaságot és hat erdélyi megyét. 

Az eseményen sajtótájékoztatót tart a magyar iskolaválasztás fontosságáról Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Bauer Ildikó, a Dunamente TDM képviselője és a Csemadok képviselője.

 

Ferenc pápa június 1-jei csíksomlyói látogatása alkalmából a Rákóczi Szövetség együttműködésben a Miniszterelnökség egyházi ügyekért felelős államtitkárságával utazási pályázatot hirdet Kárpát-medencei középiskolák, egyházi közösségek 13 és 19 év közötti fiataljainak.

Ennek részleteiről Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke tart részletes tájékoztatót 2019. március 22-én 10 órakor, a Szent Gellért Katolikus Gimnázium aulájában (Krisztina tér 4.).

A Rákóczi Szövetség Diákutaztatási Programja keretében az utazásban résztvevő diákok számától és az utazás távolságától függően akár 400 ezer forint utazási támogatásban is részesítheti a sikeres pályázókat.

A pályázatot 2019. április 1-ig nyújthatják be a Rákóczi Szövetség honlapján (www.rakocziszovetseg.org).

A Rákóczi Szövetség Diákutaztatási Programja tavaly mintegy 400 középiskola 15 000 diákjának teremtett utazási lehetőséget. A program idén is folytatódik, a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából 116 középiskola több mint 5000 tanulója utazott legalább egy határ átlépésével ünnepelni.