A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet Kárpát-medencei helyi- és ifjúsági szervezetei számára a 2020. évi Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából.

Az Országgyűlés 2019. június 18-án megszavazta, hogy 2020. év a nemzeti összetartozás éve.

„Az Országgyűlés az Alaptörvényben rögzített felelősségviselés jegyében, a történelmi Magyarország területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát idegen államok fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátum 100. évfordulójára emlékezve, számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, de egyben erőt merítve a külhoni magyarság megmaradásba vetett hitéből és értékelve a 2010-ben megkezdett határokon átívelő békés nemzetegyesítési politika eredményeit, a 2020. évet a nemzeti összetartozás évének nyilvánítja.

Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza az anyaországban, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő magyarság körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, valamint oktatási anyagok és filmalkotások készítését, amelyek erősítik a magyarság országhatárok feletti összetartozásának tudatát, önazonossága kifejezését és védelmét.

Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza a Kárpát-medencei magyarság megmaradásáért folytatott küzdelmeinek, valamint a magyarság kulturális, szellemi, tudományos, gazdasági és sportsikereinek bemutatását szolgáló kiállítások, konferenciák szervezését és ismeretterjesztő anyagok létrehozását.

Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza az állami szuverenitás elvét és a nemzeti közösségek önazonossága iránti jogos igényeket egyaránt tiszteletben tartó új közép-európai együttműködés megteremtését, amellyel a térség minden állama, nemzete és nemzeti közössége hasznára meghaladható a nemzeti kirekesztés, jogfosztás és korlátozás múltbéli öröksége.”

  • A pályázat célja: a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei településekhez és középiskolákhoz kapcsolódó szervezetei és tagsága 2020-ban minél több olyan közösségi eseményt szervezzen, ahol a Kárpát-medencei magyar nemzeti összetartozás és a magyar-magyar kapcsolatok erősödnek.
  • A pályázók köre: a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei helyi- és ifjúsági szervezetei
  • Megpályázható maximális összeg: 100 000 forint
  • A pályázott programnak 2020. évben kell megvalósulnia
  • Pályázat beadásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2020. november 30.
  • Pályázat elszámolásának határideje: a program megvalósulását követő 30 nap, de legkésőbb 2020. december 31.
  • A pályázat feltételei: a Rákóczi Szövetség belsőpályázati rendszerének feltételei érvényesek
  • Pályázni az alábbi szerint, online adatlap kitöltésével lehet

Amennyiben Ön már regisztrált a Rákóczi Szövetség KARON (KApcsolattartási Rendszer ONline) felületére, úgy kattintson az alábbi linkre a pályázat benyújtásához:

https://admin.rakocziszovetseg.org/login

Ha még nem regisztrált, a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre írva kérheti az első bejelentkezésekhez szükséges adatokat az együttműködési megállapodással rendelkező helyi szervezet vezetője.  

 

További információval Szenczi Borbála (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;  +3612013067), a program felelőse, illetve a Rákóczi Szövetség központi irodájának munkatárasai állnak rendelkezésre.

Pályázati felhívás - Nemzeti Összetartozás Éve 2020