A Rákóczi Szövetség és Alapítványa, együttműködve a Felvidéken működő Szülőföldön Magyarul Társulás regionális tagszervezeteivel, a Város és Vidéke Célalapokkal, illetve a magyar iskolákkal és óvodákkal, 2004 óta valósítja meg a Felvidéki Beiratkozási Programot azzal a céllal, hogy minél több magyar család vállalja gyermeke magyar iskolába íratását.

Szlovákiában a kétezres évek elején magyar családok közel húsz százaléka szlovák nyelvű iskolát választott gyermekének, ami nagyban elősegítette az asszimilációs folyamatot. A Beiratkozási Program elindításának közvetlen kiváltója volt e jelenség, eredményei közül pedig az egyik legfontosabb, hogy 2017-re ez a szám 13-15% közötti értékig mérséklődött.

A Beiratkozási Program hagyományosan két fő elemből állt, a 2017-es évben pedig egy új elemmel bővült.

  • A Program legújabb, azonban a legfiatalabb korosztályt - az újszülötteket és szüleiket - megszólító kezdeményezése a Gólyahír Program. Ekkor minden, a Beiratkozási Programban érintett régió magyar újszülötteinek nyújtja át a Szövetség saját szerkesztésű babanaplóját, melynek címe: Első Könyvem.
  • Az iskolaválasztási kampány keretében ajándékcsomagot kap minden felvidéki magyarul beszélő óvodás és 2012 óta az alább felsorolt régiók magyar óvodáinak nagycsoportosai is. A csomagban tanszerek mellett megtalálható egy, a szülőkhöz szóló levél a magyar iskolaválasztás érveivel együtt.
  • Ebben a levélben tesz ígéretet a Szövetség arra, hogy amennyiben a szülők vállalják gyermekük magyar iskolába íratását, úgy az iskolakezdést követően számíthatnak a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjára, ami a magyar civiltársadalom és önkormányzatok adományain alapszik. Ez a Program harmadik, iskolakezdőket megszólító eleme.

A Beiratkozási Program célkitűzéseinek elérése érdekében az elmúlt közel tizenöt évben széleskörű és évről-évre bővülő együttműködés jött létre, melynek segítségével egyre jelentősebb eredmények érhetők el.

Ezt támasztja alá az a tény is, hogy amíg 2001-2011. között a népszámlálási adatok szerint jelentősen csökkent a magyarok száma Szlovákiában, addig a magyar tannyelvű iskolát választók száma stabilizálódott az elmúlt években., sőt 2015 óta fokozatos növekedés tapasztalható a magyar iskolakezdők létszámát tekintve.

A programot 2012 óta a Szövetség a felvidéki minta alapján kiterjesztette a partiumi Bihar megyére, Dés városára és környékére, Temes, Fehér és Máramaros megye magyar intézményeire, Tordára és környékére, Kárpátaljára, a Délvidéki szórványterületekre és Horvátországra is. is, tekintettel az ottani asszimilációs és iskolaválasztási folyamatokra.